پارکینگ - مجتمع تجاری تفریحی آمتیست

Go to content

Main menu:

طبقات مجتمع

پارکینیگ

پارکینگ  مجتمع تجاری تفریحی آمتیست در 3 طبقه با ظرفیت بیش از 250 خودرو از امکانات  ویژه خدماتی و رفاهی مجتمع برای مراجعین بوده و مسلماً نقش اساســــی در روان  سازی ترافیک منطقه خواهد داشت . طراحی مسیر حرکت رفت و برگشت خودروها به  نحوی است که کمترین پیچیدگی را در داخل پارکینگ ایجاد کرده و حرکت آسان  ماشین ها را در پارکـینگ ممکن می سازد . ورودی و خروجی های پارکینگ با  استفاده از سیستم کنترل و اطلاع رسانی  هوشمنـــد و تابلوهای اطلاع رســانی در هر ردیف همراه با لامپ های هوشمند حرکت  در مسیر و استفاده از فضاها را تسهیل می کند
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu